Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09.00 - 10.00
MMA (SPARRING)
Justin
10.00 - 11.00
Brazilian Jiu Jitsu Open Mat
11.00 - 12.00
17.00 - 18.00
Kids MMA
Kids MMA
18.00 - 19.00
Kids Brazilian Jiu Jitsu

Striking Class
Adult MMA
Kids Brazilian Jiu Jitsu

Striking Class
Adult MMA
Kids Brazilian Jiu Jitsu

Striking Class
19.00 - 20.00
Krav Maga

Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
Krav Maga

Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
Krav Maga

Brazilian Jiu Jitsu
NO-GI
20.00 - 21.00

Monday

 • Kids Brazilian Jiu Jitsu
  18.00 - 19.00
 • Striking Class
  18.00 - 19.00
 • Krav Maga
  19.00 - 20.00
 • Brazilian Jiu Jitsu
  19.00 - 20.30

Tuesday

 • Kids MMA
  17.00 - 18.00
 • Adult MMA
  18.00 - 19.00
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
  19.00 - 20.00

Wednesday

 • Kids Brazilian Jiu Jitsu
  18.00 - 19.00
 • Striking Class
  18.00 - 19.00
 • Krav Maga
  19.00 - 20.00
 • Brazilian Jiu Jitsu
  19.00 - 20.30

Thursday

 • Kids MMA
  17.00 - 18.00
 • Adult MMA
  18.00 - 19.00
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
  19.00 - 20.00

Friday

 • Kids Brazilian Jiu Jitsu
  18.00 - 19.00
 • Striking Class
  18.00 - 19.00
 • Krav Maga
  19.00 - 20.00
 • Brazilian Jiu Jitsu
  19.00 - 20.30

Saturday

 • MMA (SPARRING)
  09.00 - 10.00
 • Brazilian Jiu Jitsu Open Mat
  10.00 - 12.00
No events available!